Nestkasten

Fûgelwacht Aldeboarn Nestkasten
Door het hele dorp hangen nestkasten van de fugelwacht.
Een aantal van onze leden houdt zich hier mee bezig.
Op dit moment wordt het nestkast onderhoud, het plaatsen, en het bijhouden verzorgt
door Meint Hofstra Dennis Ploeg en Folkert Hobma.
Elk jaar worden de nestkasten bijgehouden.
De kasten hangen in weer en wind en hebben zo nu en dan wel wat onderhoud nodig.
Dit betekent zonodig herstellen en voorzien van een likje nieuwe verf.
Oude niet meer te herstellen nestkasten worden vervangen.
Daarnaast wordt bijgehouden wat voor vogels de nestkasten bewonen.
Deze gegevens worden van jaar tot jaar bijgehouden.
Dit gebeurt in lijsten waarin per vogelsoort de aantallen worden bijgehouden.
Deze gegevens worden opgestuurd naar de BFVW.
De BFVW krijgt dergelijke gegevens van alle aangesloten vogelwachten binnen.

Koolmees
Mus
Pimpelmees
Winterkoninkje
Boomkruiper
Nestkasten op transport
Op transport.
Nestkasten ophangen
Nestkasten ophangen
Nestkasten ophangen
bij de bossingel.
Nestkasten ophangen
in Aldeboarn.
Pimpelmees bij nestkast
Gezicht op Aldeboarn
0
3
7
2
5
2
7

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :