Vogelsoorten en hun broedperiode's.

Deze pagina is nog in bewerking er moeten nog gegevens aan toegevoegd worden.
Aalscholver
Aankomst in territorium
deels gehele jaar aanwezig
Broedperiode
half februari - half juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
vanaf half februari
Aantal eieren
3 á 4 uitzonderingen tot 6
Broedduur
23 á 30 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf half maart
Opmerkingen
Broedt in kolonies. Grote takkennesten in bomen. Behoort tot de pelikaanachtigen. Nestblijvers. Vliegvlug na ongeveer 50 dagen
Appelvink
Aankomst in territorium
Maart. Een klein aantal is trekvogel.
Broedperiode
april - juli
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
Normaal 4 á 5 , Uitzonderingen (2 á 7)
Broedduur
9 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind april
Opmerkingen
Nestelt meestal hoog in bomen dicht tegen de stam, en soms in struiken.
Vliegvlug na 12 á 13 dagen
Baardmannetje
Aankomst in territorium
eind maart - begin mei
Broedperiode
eind april - augustus
Aantal legsels per jaar
2 á 3
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 8 soms tot 12
Broedduur
10 á 13 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Broedt in moerassige rietvelden.
Het nest bevind zich laag bij de grond in dichte riet- en zeggevegetatie.
Vliegvlug 12/14 á 13/16 dagen
Bergeend
Aankomst in territorium
maart
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
8 á 10 soms tot 15
Broedduur
29 á 31 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
Veel te vinden in het waddengebied.
Bergeenden zijn holenbroeders, maar soms ook in dichte vegetatie.
Vliegvlug 45 á 50 dagen
Blauwborst
Aankomst in territorium
eind maart - 1e helft april
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
3 á 5 soms tot 8
Broedduur
13 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
Broedt in natte gebieden, een overgang van rietmoeras naar moerasbos is ideaal.
Vliegvlug na 14 dagen
Blauwe Kiekendief
Aankomst in territorium
eind maart
Broedperiode
eind april - midden juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 7 soms tot 12
Broedduur
29 á 31 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei
Opmerkingen
Broedt in moerasachtige gebieden met rietvelden en rietkragen.
Vliegvlug 32 á 42 dagen
Blauwe Reiger
Aankomst in territorium
februari - maart
Broedperiode
midden maart - eind juni
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
3 á 5
Broedduur
23 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden april
Opmerkingen
Takkennest in bomen.
Vliegvlug 42 á 50 dagen
Boerenzwaluw
Aankomst in territorium
2e helft maart. merendeel midden april - midden mei
Broedperiode
begin mei - augustus
Aantal legsels per jaar
2 , soms 3
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
4 á 5 soms 6 of 7
Broedduur
13 á 18 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei
Opmerkingen
Nestelt het liefst in gebouwen. Graag in stallen schuren en portieken.
Ook onder bruggen kan men de nesten van de Boerenzwaluw vinden.
Vliegvlug 18 á 23 dagen
Bontbekplevier
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1 á 2 soms 3
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
4 soms 5
Broedduur
21 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
Broed langs kustwateren, het liefst op steenachtie en zanderige ondergronden. nestvlieder.
Vliegvlug na ongeveer 24 dagen
Bonte Vliegenvanger
Aankomst in territorium
vanaf 3e week april
Broedperiode
eind april - begin juni
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 7 soms 8
Broedduur
12 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
Het merendeel in de maand mei
Opmerkingen
Deze vogel broedt graag in nestkasten, maar ook in boomholtes en verlaten spechtennesten. Het vrouwtje legt elke dag 1 ei (soms een legpauze) en begint te broeden als het laatste ei gelegd is. Weinig 2e legsels. De eieren komen niet altijd gelijktijdig uit. Vliegvlug na 14 á 15 dagen.
Boomklever
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin april - mei
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
vanaf ca. 10 april
Aantal eieren
5 á 9
Broedduur
13 á 18 dagen
Jongen uitgekomen
eind april
Opmerkingen
Nestelt in boomholten. De Boomklever metselt de nestopening vaak met klei op maat. het vrouwtje legt elke dag 1 ei (soms een legpauze) en begint te broeden als het laatste ei gelegd is. Weinig 2e legsels.
Boomkruiper
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin april - juni
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
6 á 8
Broedduur
13 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
eind april
Opmerkingen
Nestelt in boomholten, en nestkasten met een inkruipopening tegen de boomstam.
Vliegvlug 17 á 19 dagen
Boomleeuwerik
Aankomst in territorium
eind januari - half maart
Broedperiode
midden maart - augustus
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
half maart
Aantal eieren
3 á 4 soms tot 6
Broedduur
12 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin april
Opmerkingen
Nestelt op heidevelden met dennen, ook wel in duingebieden op de grond.
Vliegvlug 10 á 13 dagen
Boompieper
Aankomst in territorium
1e helft april
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
1á 2 soms
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
2 á 6 soms 8
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
De Boompieper komt voor in bossen met open plekken en moeras- en heidegebieden.
Vliegvlug 12 á 14 dagen
Boomvalk
Aankomst in territorium
maart - mei
Broedperiode
eind mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind mei
Aantal eieren
3 soms 2 of 4
Broedduur
28 á 31 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind juni. eieren komen niet gelijktijdig uit, variatie 1á 2 dagen
Opmerkingen
Leeft in open gebieden omgeven door bossen en struiken.
Vliegvlug 28 á 34 dagen
Bosrietzanger
Aankomst in territorium
mei
Broedperiode
mei - juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
2e helft mei
Aantal eieren
4 á 5 soms 3 of 6
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
juni
Opmerkingen
De Bosrietzanger is te vinden in rietlanden met veel ruigte en zo hier en daar wat bosjes.
Vliegvlug 10 á 11 dagen
Bosuil
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin februari - mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind februari
Aantal eieren
3 á 4 soms minder soms tot 6 afhankelijk van voedselaanbod
Broedduur
29 á 30 dagen
Jongen uitgekomen
begin maart
Opmerkingen
De Bosuil is te vinden in loofbossen parken en tuinen.
Vliegvlug 32 á 37 dagen
Braamsluiper
Aankomst in territorium
april - mei
Broedperiode
begin mei - begin augustus
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
4 á 5 soms 3 tot 7
Broedduur
11 á 12 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
De Braamsluiper nestel bij voorkeur in dichte stekelige struiken zoals de meidoorn.
Vliegvlug na 10 dagen
Bruine Kiekendief
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
april - mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
1e helft april
Aantal eieren
3 á soms tot 9
Broedduur
31 á 38 dagen. de eieren komen niet gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
half mei
Opmerkingen
De Bruine kiekendief broedt in rietrijke gebieden met struiken. Nestblijvers.
Vliegvlug 35 á 40 dagen
Buidelmees
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
mei - juni (juli)
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
1e helft mei
Aantal eieren
6 á 8 soms minder soms tot 10 á 12
Broedduur
13 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei
Opmerkingen
De buidelmees broedt graag in gebieden met een overgang van bosachtig naar rietlanden.
Vliegvlug 18 á 26 dagen
Buizerd
Aankomst in territorium
vaak gehele jaar aanwezig. maart - april
Broedperiode
eind maart - eind mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
half maart - half mei
Aantal eieren
2 á 3 soms tot 6
Broedduur
33 á 35 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
De buizerd heeft een takkennest en nestelt bij voorkeur in hoge bomen. Vliegvlug 50 á 55 dagen. het vrouwtje legt elke dag 1 ei en begint met het eerste ei meteen te broeden. verschil in uitkomst tussen de jongen is dan ook 3 á 6 dagen
Dodaars
Aankomst in territorium
vanaf februari
Broedperiode
februari - augustus
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
vanaf midden februari
Aantal eieren
2 á 3 soms meer.
Broedduur
ca. 20 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf half maart
Opmerkingen
De dodaars nestelt meestal in dichte oevervegetaties.
Vliegvlug 44 á 48 dagen
Draaihals
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
2e helft mei - juli
Aantal legsels per jaar
1 á 2 soms 3
Legdatum eerste ei
midden mei
Aantal eieren
4 á 6 soms tot maximaal 10
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei
Opmerkingen
De draaihals nestelt in vermolmde loofbomen.
Vliegvlug 18 á 22/25 dagen
Duinpieper
Aankomst in territorium
eind april - juni
Broedperiode
midden mei - juni
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
midden mei
Aantal eieren
6 á 10
Broedduur
12 dagen
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
De duinpieper nestelt op de grond meestal in een graspol.
Vliegvlug 13 á 14 dagen
Dwergstern
Aankomst in territorium
vanaf begin mei
Broedperiode
eind mei - juli
Aantal legsels per jaar
1 na predatie of ander verlies wel vervolglegsels.
Legdatum eerste ei
2e helft mei
Aantal eieren
2 á 3 soms tot 5
Broedduur
18 á 22 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin juni
Opmerkingen
De dwergstern is een kustvogel die als nest een kommetje in het zand maakt.
Vliegvlug 17/19 á 20 dagen
Eidereend
Aankomst in territorium
vanaf half maart
Broedperiode
midden april - begin juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden april
Aantal eieren
2 á 3 soms wat meer.
Broedduur
25 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
De eidereend nestelt in een kuiltje bekleed met plantendelen veertjes en dons. nestvlieders.
Vliegvlug 65 á 75 dagen
Ekster
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
15 - 20 april
Aantal eieren
5 á 8 soms tot 10 eieren komen niet gelijktijdig uit.
Broedduur
17 á 22 dagen
Jongen uitgekomen
1e helft mei
Opmerkingen
De ekster maakt een takkennest in een boom.
Vliegvlug 24 á 30 dagen
Europese Kanarie
Aankomst in territorium
maart
Broedperiode
april - juli
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
3 á 4 soms 5
Broedduur
11 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
In Nederland met name in Limburg te vinden. Zeer schaarse broedvogel.
Vliegvlug 13 á 18 dagen
Fazant
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
midden maart - begin juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
8 á 15
Broedduur
23 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden april
Opmerkingen
Broedt in Akkerbouwgebieden, duinen en voedselrijke natuurgebieden.
Vliegvlug na ongeveer 12 dagen
Fitis
Aankomst in territorium
vanaf eind maart
Broedperiode
eind april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 8 soms tot 9
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Broedt op de grond, meestal tussen het gras.
Vliegvlug na 8/11 á 15/19 dagen
Fluiter
Aankomst in territorium
eind april
Broedperiode
midden mei - juni
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
midden mei
Aantal eieren
5 á 7 soms tot 10
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
Broedt graag in hoogopgaande loofbossen.
Vliegvlug 11 á 13/15 dagen
Fuut
Aankomst in territorium
vanaf februari
Broedperiode
maart - augustus
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
vanaf midden februari
Aantal eieren
3 á 4
Broedduur
27 á 29 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin maart
Opmerkingen
Broedt op een drijvend nest in voedselrijke zoete wateren. deels nestvlieders.
Vliegvlug vanaf 71 á 79 dagen
Geelgors
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - juli
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
3-6 soms tot 10
Broedduur
11/12-14/19
Jongen uitgekomen
eind april
Opmerkingen
Broedt meestal op de grond in een kommetje van gras.
Vliegvlug 9/11 á 13/18 dagen
Gekraagde Roodstaart
Aankomst in territorium
midden april - midden mei
Broedperiode
eind april - juni
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
5 á 7 som 3 á 10
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden mei
Opmerkingen
Broedt in bossen met open plekken.
Vliegvlug 14 á 15 dagen
Gele Kwikstaart
Aankomst in territorium
maart - begin april
Broedperiode
2e helft april - augustus
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 6 soms tot 8
Broedduur
11 á 13 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Broedt op weilanden (kleiachtige gebieden), moerassen, aan oevers van waterpartijen.
Vliegvlug 10 á 13 dagen
Geoorde Fuut
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
half april
Aantal eieren
3 á 5 soms 6
Broedduur
18 á 22 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei. eieren komen vaak niet gelijktijdig uit
Opmerkingen
Drijvende nesten in ondiepe heldere wateren.
Vliegvlug na ongeveer 21 dagen
Gierzwaluw
Aankomst in territorium
vanaf eind april
Broedperiode
eind mei - half juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind mei
Aantal eieren
2 á 3 soms 4
Broedduur
19 á 27 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf juni
Opmerkingen
Broeden vaak onder oude dakpannen. Soms ook in speciale voor de gierzwaluw gemaakte nestkasten.
Vliegvlug 37 á 56 dagen
Glanskop
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
vanaf mids april
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
6 á 9 soms tot 12
Broedduur
13 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden mei
Opmerkingen
Broedt in loofbossen. Nestholte in rottend hout. Soms ook in nestkasten. Vliegvlug 17 á 20 dagen
Goudhaantje
Aankomst in territorium
grotendeels standvogel
Broedperiode
mei - juli
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
7 á 11 soms tot 13
Broedduur
15 á 17 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
Broeden meestal in naaldbossen. Vliegvlug 17 á 22 dagen
Goudvink
Aankomst in territorium
man voornamelijk standvogel, vrouw meer trekvogel
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
eind april - begin mei
Aantal eieren
2 á 6
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
Broeden in naaldbossen, loofbossen, en gemengde bossen met veel bodemgroei waarin ze nestelen. Vliegvlug 15 á 22 dagen
Grasmus
Aankomst in territorium
april - mei
Broedperiode
eind april - augustus
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 5 soms tot 7
Broedduur
9 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
Broeden tussen de struiken of in de vegetatie. Vliegvlug 10 á 12 dagen
Graspieper
Aankomst in territorium
deels gehele jaar aanwezig
Broedperiode
1e helft april - augustus
Aantal legsels per jaar
1 á 2 soms 3
Legdatum eerste ei
1e helft april
Aantal eieren
3 á 5 soms tot 7
Broedduur
11 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Broedt in weidegebieden, graslanden, heidegebieden en akkerlanden. Vliegvlug 10 á 14 dagen
Grauwe Gans
Aankomst in territorium
vanaf eind februari
Broedperiode
april - mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
4 á 6 soms tot 8
Broedduur
27 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 50 á 60 dagen
Grauwe Gors
Aankomst in territorium
februari - maart, maar deels hele jaar aanwezig
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
1 á 3
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 6 soms tot 7
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
Broedgebieden Akkerlanden, graslanden en houtwallen Vliegvlug 9 á 13 dagen
Grauwe Kiekendief
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
eind mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
3/4 á 5 soms tot 10
Broedduur
27 á 30/40 dagen. eieren komen niet gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
vanaf midden juni
Opmerkingen
Broedgebieden zijn ruige akker-, weide- en graslanden. nestblijvers. Vliegvlug 32 á 42 dagen
Grauwe Klauwier
Aankomst in territorium
mei
Broedperiode
midden mei - begun juli
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
midden mei
Aantal eieren
3 á 6. eieren komen niet gelijktijdig uit (maximaal. 4 dagen verschil)
Broedduur
12 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
juni
Opmerkingen
Broedt in hoogveengebieden. Vliegvlug 11 á 20 dagen
Grauwe Vliegenvanger
Aankomst in territorium
april - mei
Broedperiode
half mei - begin augustus
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
midden mei
Aantal eieren
2/4 á 6/7)
Broedduur
10/12 á 14/15 dagen
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
Broedt in open loofbossen, gemengdebossen, parken en bosranden Vliegvlug 12 á 19 dagen
Groene Specht
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
half april
Aantal eieren
4/5 á 6
Broedduur
17 á 19 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Open bossen met loofbomen. Vliegvlug 23 á 27 dagen
Groenling
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
maart - juli
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 6 soms tot 7
Broedduur
11 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Broedt in gebieden met dicht struikgewas. Vliegvlug na ongeveer 14 dagen
Grote Bonte Specht
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
2e helft april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
3/4 á 7/8
Broedduur
10 á 13 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Broedt in loofbossen en gemengde bossen. Vliegvlug 20 á 24 dagen
Grote Gele Kwikstaart
Aankomst in territorium
deels gehele jaar aanwezig. deels trekvogel
Broedperiode
april - mei (maart - juli)
Aantal legsels per jaar
1 á 2
Legdatum eerste ei
vanaf eind maart
Aantal eieren
3/4 á 6/7)
Broedduur
11 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden april
Opmerkingen
Vliegvlug 11/13 á 14/17 dagen
Grote Karekiet
Aankomst in territorium
eind april
Broedperiode
eind mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
eind mei
Aantal eieren
3 á 6
Broedduur
14 dagen
Jongen uitgekomen
1e helft juni
Opmerkingen
Broedt in rietlanden. Vliegvlug 12 á 14 dagen
Grote Lijster
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
eind maart - juni
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
3 á 5 soms tot 6
Broedduur
12 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
begin april
Opmerkingen
Vliegvlug 12 á 15 dagen
Grote Stern
Aankomst in territorium
vanaf midden april
Broedperiode
eind mei - juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
1 á 2/3
Broedduur
21 á 29 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin juni
Opmerkingen
Vogel van de zee en kustgebieden. deels nestvlieders. Vliegvlug 25 á 35 dagen
Grutto
Aankomst in territorium
vanaf eerste week maart, de meesten komen rond midden maart
Broedperiode
eind maart - midden juni
Aantal legsels per jaar
1 in geval van predatie kunnen er vervolglegsels volgen.
Legdatum eerste ei
vanaf laatste week maart tot half april.
Aantal eieren
4
Broedduur
22 á 24 dagen
Jongen uitgekomen
half april - begin juni (vervolg legsel later)
Opmerkingen
Broedt op weide- en graslanden. We vinden ze soms ook op maislanden. nestvlieders. Vliegvlug 25 á 35 dagen
Havik
Aankomst in territorium
vanaf februari
Broedperiode
midden maart - augustus
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
3 á 4/5
Broedduur
35 á 38 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
De havik maakt een groot nest, meestal in naaldbomen. nestblijvers. Vliegvlug 35 á 42 dagen
Heggemus
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
eind maart - juli
Aantal legsels per jaar
2 soms 3
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
4 á 5/7
Broedduur
12 á 13 dagen
Jongen uitgekomen
begin april
Opmerkingen
Broedt in struiken en hagen. Vliegvlug 11 á 12 dagen
Holenduif
Aankomst in territorium
vanaf februari. deels het hele jaar aanwezig
Broedperiode
2e helft april - begin september
Aantal legsels per jaar
1 á 4 soms 5
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
2 soms 1 of 3
Broedduur
16 á 18 dagen. eieren komen niet gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
mei - oktober
Opmerkingen
Broedbiotoop Akkerlandgebieden, weidelandgebieden en bossen. Vliegvlug 20 á 30 dagen
Houtduif
Aankomst in territorium
eind februari - begin maart. gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin maart - begin november
Aantal legsels per jaar
1 á 3
Legdatum eerste ei
begin maart
Aantal eieren
2 soms 1
Broedduur
17 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind maart
Opmerkingen
De houtduif heeft een zeer simpel takkennest in een boom. Vliegvlug 28 á 34 dagen
Houtsnip
Aankomst in territorium
vanaf half april
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
april
Aantal eieren
4 soms van 3 tot 5
Broedduur
21 á 24 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind april
Opmerkingen
Deze vogel broedt in bossen en bosrijke omgevingen met veel struikgewas.
Het nest bevind zich op de grond. Nestvlieders. Ze kunnen na 10 dagen al 15 meter vliegen. Vliegvlug na 26 á 29 dagen
Huismus
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - augustus
Aantal legsels per jaar
tot 4
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(2) 3-5 (6-7)
Broedduur
9/11-14/18 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft april
Opmerkingen
De huismus nestelt in holten van bomen, nestkasten, onder dakpannen, en in holten van gebowen schuren e.d.
Vliegvlug 11 á 23 dagen
Huiszwaluw
Aankomst in territorium
vanaf eind maart
Broedperiode
eind april - september
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
2/4 á 5/6
Broedduur
11/14 á 16/19 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
De huiszwaluw nestelt in ons land meestal onder dakgoten van gebouwen. In omgevingen waar veel insecten aanwezig zijn. Vliegvlug 22 á 32 dagen
IJsvogel
Aankomst in territorium
februari - maart
Broedperiode
eind april / begin mei - augustus
Aantal legsels per jaar
(1) 2 (3)
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4/6 á 7/8
Broedduur
19 á 21 dagen. eieren komen gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
De ijsvogel leeft voornamelijk van kleine visjes en is daarom te vinden in gebieden
met water zoals meren, beken, moerassen, parken met waterpartijen, plassen, rietlanden,
vennen, en riviergebieden. Vliegvlug 23 á 27 dagen
Kauw
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
midden april - midden mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden april
Aantal eieren
3/4 á 6 tot soms 8
Broedduur
16/17 á 18/20 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
De kauw nestelt in boomholten, schoorstenen en nestkasten.
28 á 41 dagen
Kemphaan
Aankomst in territorium
vanaf midden april
Broedperiode
eind april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4
Broedduur
22 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden mei
Opmerkingen
De kemphaan is een schaarse broedvogel geworden.
Vliegvlug 25 á 28 dagen
Kerkuil
Aankomst in territorium
vanaf februari. vrijwel het gehele jaar aanwezig
Broedperiode
maart - september
Aantal legsels per jaar
1 á 2
Legdatum eerste ei
1 maart - 1 september, Dit heeft te maken met voedselafhankelijk
Aantal eieren
4 á 7
Broedduur
30 á 35 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin april
Opmerkingen
Vliegvlug 62 á 64 dagen
Kievit
Aankomst in territorium
vanaf eind februari
Broedperiode
half maart - juni
Aantal legsels per jaar
1 á 4 Uit maximaal 2 legsels kunnen jongen voortkomen
Legdatum eerste ei
vanaf half maart
Aantal eieren
soms 3 meestal 4 soms 5
Broedduur
21 á 28 dagen dagen
Jongen uitgekomen
half april - eind juni
Opmerkingen
De kievit broedt op weilanden, akkerlanden, maislanden, kwelders, slikken en uiterwaarden.
Nestvlieders. Vliegvlug 29 á 42 dagen
Kleine Barmsijs
Aankomst in territorium
eind april, maar deels ook gehele jaar aanwezig
Broedperiode
(april) mei - juli (augustus)
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
midden april
Aantal eieren
4 á 6 De eieren komen niet gelijktijdig uit (variatie 2-3 dagen)
Broedduur
10 á 12 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Broedt in naaldbossen, berkenbossen, wilgen, elzen, heggen en op heide met bomen.
Vliegvlug 9 á 14 dagen
Kleine Bonte Specht
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
eind april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
4 á 8
Broedduur
11 á 12 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Deze specht is te vinden in loofbossen, gemengdebossen en parken.
Vliegvlug 18 á 20 dagen
Kleine Karekiet
Aankomst in territorium
vanaf eind april
Broedperiode
eind mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1 soms 2
Legdatum eerste ei
2e helft mei
Aantal eieren
3 á 6 vaak 4
Broedduur
8/9 á 12/13 dagen
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
De kleine Karekiet heeft een voorkeur voor rietlanden, rietmoerassen en rietkragen langs vaarten kanalen en plassen. Het nest wordt gebouwd tussen de rietstengels.
Vliegvlug 9/10 á 12/13 dagen
Kleine Mantelmeeuw
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
1 á 3 soms 4
Broedduur
25 á 31 dagen
Jongen uitgekomen
juni - juli
Opmerkingen
In de broedperiode is de kleine mantelmeeuw het meest te vinden aan de kust. Buiten de broedperiode ook te vinden op akkerlanden, weilanden, duinen en steden.
Vliegvlug 30 á 40 dagen
Kleine Plevier
Aankomst in territorium
vanaf maart
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(3) 4 (5)
Broedduur
22 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
Broedt bij waterpartijen waar zanderige en kiezelachtige ondergronden voorkomen.
Nestvlieder.
Vliegvlug 24 á 29 dagen
Kluut
Aankomst in territorium
vanaf maart
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
7 - 25 april
Aantal eieren
(2) 3 4 (5)
Broedduur
20 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
De kluut is te vinden langs de kust en bij moerassen, rivieren en het wad.
Bij ons in Friesland broedt de Kluut op de kwelders langs de waddenkust.
Nestvlieder. Vliegvlug 35 á 42 dagen
Kneu
Aankomst in territorium
maart
Broedperiode
april - augustus
Aantal legsels per jaar
1 (2-3)
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(3) 4-6 (7)
Broedduur
9/11 á 13/15 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Vliegvlug 10 á 17 dagen
Knobbelzwaan
Aankomst in territorium
soms al in januari
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
5 á 8
Broedduur
35 á 41 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
De knobbelzwaan is op diverse plekken te vinden, zoals akkergebieden, weidegebieden, moerassen, rietlanden, parken, plassen, meren, rivieren en stedelijke gebieden.
Vliegvlug 120 á 150 dagen
Koekoek
Aankomst in territorium
vanaf begin april
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
?
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
1 á 25
Broedduur
circa 12 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
De koekoek legt zijn eieren in nesten van andere vogels. Vliegvlug 17 á 25 dagen
Kokmeeuw
Aankomst in territorium
maart
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
1/3 soms 4
Broedduur
23 á 26 dagen
Jongen uitgekomen
komen vaak niet gelijktijdig uit. verlaten het nest na ca. 10 dagen
Opmerkingen
Kolonies op zandplaten en kwelders langs de kust en bij inlandse waterpartijen met vergelijkbare omstandigheden.
Vliegvlug na ongeveer 35 dagen
Koolmees
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
midden april - juli
Aantal legsels per jaar
1 - 2 (3)
Legdatum eerste ei
vanaf ca. 20 april
Aantal eieren
7 - 12. eieren komen niet gelijktijdig uit
Broedduur
13 á 17 dagen
Jongen uitgekomen
95% tussen 1 en 31 mei
Opmerkingen
De koolmees legt elke dag ei met soms een legpauze en begint te broeden als het laatste ei gelegd is.
Nestelt in boomholten en nestkasten.
Vliegvlug 17 á 20 dagen.
Korhoen
Aankomst in territorium
Voorjaar
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
?
Aantal eieren
6 á 11
Broedduur
25 á 27 dagen.
Jongen uitgekomen
eind juni - juli
Opmerkingen
Zeer schaarse broedvogel. Nog maar een paar paartjes op de Sallandse Heuvelrug.
Krakeend
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
6/12 á 13/15
Broedduur
24 á 26 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
De populatie krakeenden rondom Aldeboarn is behoorlijk toegenomen de laatste jaren.
Ze broeden in de weilanden de slootkanten, en wij hebben ze ook gevonden langs greppels met ruigte en gras in maislanden.
Nestvlieders. Vliegvlug 45 á 50 dagen
Kramsvogel
Aankomst in territorium
vanaf begin april
Broedperiode
begin april - eind juli
Aantal legsels per jaar
1-2
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(3-4) 5-6 (7)
Broedduur
10 á 13 dagen. eieren komen vaak niet gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
Vliegvlug 12 á 15 dagen
Krooneend
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
april
Aantal eieren
6 á 12
Broedduur
?
Jongen uitgekomen
?
Opmerkingen
Zeer schaarse broedvogel.
Kruisbek
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
februari - april. maar kan afhankelijk van voedsel ook in andere maanden vallen
Aantal legsels per jaar
2 (3)
Legdatum eerste ei
midden april
Aantal eieren
(2) 3-4 (5)
Broedduur
13 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Vliegvlug 20 á 25 dagen
Kuifeend
Aankomst in territorium
vanaf eind februari
Broedperiode
begin mei - begin augustus
Aantal legsels per jaar
1 (45% verliest het 1e legsel)
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(6-7) 8-11 (12-14)
Broedduur
23 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin juni
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 45 á 50 dagen
Kuifleeuwerik
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
maart - juli
Aantal legsels per jaar
2 - 3
Legdatum eerste ei
maart
Aantal eieren
3-5 (6-7)
Broedduur
11 á 13 dagen. eieren komen niet op dezelfde dag uit
Jongen uitgekomen
vanaf eind maart
Opmerkingen
Vliegvlug 15 á 16 dagen
Kuifmees
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
eind maart - juni
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(4-5) 6-7 (8-9)
Broedduur
13 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft april
Opmerkingen
Vliegvlug 18 á 22 dagen
Kwartel
Aankomst in territorium
april - juni
Broedperiode
2e helft mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1 (2). max. 2 vervolglegsels
Legdatum eerste ei
midden mei
Aantal eieren
(7) 8-13 (14-18)
Broedduur
17 á 20 dagen. eieren komen gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
vanaf midden april
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug na 11 dagen
Kwartelkoning
Aankomst in territorium
vanaf midden april
Broedperiode
begin mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(6-7) 9-12 (13-14)
Broedduur
16 á 19 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin juni
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug vanaf 34 á 38 dagen
Lepelaar
Aankomst in territorium
vanaf eind februari
Broedperiode
half maart - half juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
3 4 (5-6)
Broedduur
24 á 25 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf 15 april
Opmerkingen
Vliegvlug 45 á 50 dagen
Matkop
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - ?
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
1e helft april
Aantal eieren
4-11 (12-13). eieren komen niet gelijktijdig uit
Broedduur
13 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind april - begin mei
Opmerkingen
Vliegvlug 17 á 20 dagen
Meerkoet
Aankomst in territorium
vanaf half maart. deels het gehel jaar aanwezig
Broedperiode
maart - juli
Aantal legsels per jaar
1 (zelden 2). max. 3 vervolglegsels
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(1-5) 6-10) (11-13)
Broedduur
21 á 24 dagen. vrouwtje broedt overdag, mannetje broedt s'nachts
Jongen uitgekomen
vanaf begin april
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 55 á 60 dagen
Merel
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin maart - augustus
Aantal legsels per jaar
2-3
Legdatum eerste ei
1e helft maart
Aantal eieren
(2) 3-5 (6)
Broedduur
10 á 19 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind maart
Opmerkingen
Vliegvlug 10 á 19 dagen
Middelste zaagbek
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(6 7) 8-12 (13-15)
Broedduur
24 á 26 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 45 á 50 dagen
Nachtegaal
Aankomst in territorium
eind april
Broedperiode
begin mei - begin juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(2-3) 4-5 (6)
Broedduur
13 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Vliegvlug na 11 dagen
Nachtzwaluw
Aankomst in territorium
vanaf begin mei
Broedperiode
eind mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
midden mei
Aantal eieren
2
Broedduur
16 á 21 dagen. eieren komen niet gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
Vliegvlug 16 á 17 dagen
Nijlgans
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
eind maart - april
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(6-7) 8 9 (10-12)
Broedduur
28 á 30 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind april
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 70 á 75 dagen
Noordse Stern
Aankomst in territorium
vanaf begin mei
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
2e helft mei
Aantal eieren
(1) 2 (3)
Broedduur
20 á 24 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin juni
Opmerkingen
deels nestvlieders. Vliegvlug 21 á 24 dagen
Oeverzwaluw
Aankomst in territorium
eind maart
Broedperiode
begin mei - juli
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(2-3) 4-5 (6-7)
Broedduur
11 á 19 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei
Opmerkingen
Vliegvlug 18 á 23 dagen
Ooievaar
Aankomst in territorium
vanaf eind februari
Broedperiode
april - mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(2-3) 4 (5-6-7)
Broedduur
33 á 34 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei
Opmerkingen
?
Paapje
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
eind april - midden juli
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(2-3) 4-7
Broedduur
12 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Vliegvlug 17 á 19 dagen
Patrijs
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(4-9) 10-20 (21-24). komen gelijktijdig uit
Broedduur
23 á 25 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin juni
Opmerkingen
Vliegvlug na ongeveer 2 weken.
Pimpelmees
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
midden april - ?
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
vanaf ca. 20 april
Aantal eieren
7 - 18. eieren komen niet gelijktijdig uit
Broedduur
12 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
95% tussen 1 en 31 mei
Opmerkingen
Vliegvlug 16 á 22 dagen. het vrouwtje legt elke dag 1 ei (soms een legpauze) en begint te broeden als het laatste ei gelegd is. weinig 2e legsels.
Pijlstaart
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
?
Aantal legsels per jaar
?
Legdatum eerste ei
?
Aantal eieren
?
Broedduur
?
Jongen uitgekomen
?
Opmerkingen
?
Porseleinhoen
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(6-9) 10-12 (13-14)
Broedduur
18 á 19/24 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug na 25 dagen of meer
Purperreiger
Aankomst in territorium
begin maart
Broedperiode
eind april - begin juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(2-3) 4 5 (6-7-8)
Broedduur
25 á 30 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei - eind juli
Opmerkingen
Vliegvlug 45 á 50 dagen
Putter
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - augustus
Aantal legsels per jaar
2 (3)
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(3) 4-5 (6-7). eieren komen niet gelijktijdig uit (variatie 2-4 dagen)
Broedduur
9 á 14/15 dagen
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
Vliegvlug 13 á 18 dagen
Raaf
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
midden februari - ?
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden februari
Aantal eieren
(2-3) 4-6 (7)
Broedduur
18/20 á 21 dagen
Jongen uitgekomen
midden maart
Opmerkingen
Vliegvlug 35 á 49 dagen
Ransuil
Aankomst in territorium
vanaf midden februari. gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin maart - begin juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin maart
Aantal eieren
(1-2) 3-5 (6)
Broedduur
25 á 30 dagen
Jongen uitgekomen
begin april
Opmerkingen
Vliegvlug na 30 dagen
Rietgors
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(3) 4-5 (6-7)
Broedduur
12 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Vliegvlug 9 á 13 dagen
Rietzanger
Aankomst in territorium
april - mei
Broedperiode
mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(3-4) 5-6 (7-8)
Broedduur
13 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
Vliegvlug 10/13 á 14/16 dagen
Ringmus
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - augustus
Aantal legsels per jaar
tot 3
Legdatum eerste ei
midden april
Aantal eieren
(1) 2-7 (8)
Broedduur
11 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Vliegvlug 15 á 20 dagen
Roek
Aankomst in territorium
deels standvogel
Broedperiode
eind maart - april
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(1) 2-6 (7). eieren komen niet gelijktijdig uit
Broedduur
16 á 18 dagen
Jongen uitgekomen
april
Opmerkingen
Vliegvlug 30 á 36 dagen
Roerdomp
Aankomst in territorium
februari - april
Broedperiode
half maart - eind juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
vanaf midden maart
Aantal eieren
(3-4) 5 6 (7)
Broedduur
25 á 26 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf 1 april. eieren komen niet gelijktijdig uit, variatie 7-13 dagen
Opmerkingen
Vliegvlug 50 á 55 dagen
Roodborst
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig. deels trekvogel
Broedperiode
eind maart - juni
Aantal legsels per jaar
2 (3)
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(2-3) 4-6 (7-8)
Broedduur
12 á 21 dagen
Jongen uitgekomen
april
Opmerkingen
Vliegvlug 10 á 18 dagen
Roodborsttapuit
Aankomst in territorium
vanaf maart. overwintert in klein aantal
Broedperiode
maart - juli
Aantal legsels per jaar
2-3 (4)
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
(2-3) 4-6 (7)
Broedduur
13 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
begin april
Opmerkingen
Vliegvlug 12 á 16 dagen
Scholekster
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
april - juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april - begin mei
Aantal eieren
(1) 2 3 (4)
Broedduur
24 á 27 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
nestvlieder. Vliegvlug 28 á 32 dagen
Sijs
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
begin mei - juli
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
3 - 5 (6)
Broedduur
10 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
Vliegvlug 13 á 15/17 dagen
Slobeend
Aankomst in territorium
vanaf begin maart
Broedperiode
midden maart - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
(6-8) 9-11 (12-14)
Broedduur
21 á 25 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden april
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 40 á 45 dagen
Smient
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
?
Aantal eieren
7 á 8
Broedduur
24 á 26 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 45 á 50 dagen
Snor
Aankomst in territorium
eind maart
Broedperiode
mei - juli
Aantal legsels per jaar
1-2
Legdatum eerste ei
1e helft mei
Aantal eieren
(3) 4-6. eieren komen niet gelijtijdig uit
Broedduur
10 á 12/14 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
Vliegvlug 11 á 15 dagen
Sperwer
Aankomst in territorium
begin april. brengt vaak de winter door op of nabij de broedplaats
Broedperiode
eind april - begin juli
Aantal legsels per jaar
1. max 2 vervolg legsels
Legdatum eerste ei
11 april - 30 mei
Aantal eieren
(3) 4-6 (7)
Broedduur
32 á 37 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf ca. 25 mei - begin augustus
Opmerkingen
Vliegvlug 24 á 30 dagen
Spotvogel
Aankomst in territorium
april - mei
Broedperiode
mei - augustus
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(2-3) 4-5 (6-7)
Broedduur
12/13 á 15/16 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Vliegvlug 12/13 - 14/16 dagen
Spreeuw
Aankomst in territorium
februari
Broedperiode
april - mei
Aantal legsels per jaar
2. 2e legsel 40-50 dagen na begin 1e
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
3-8
Broedduur
11 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft april
Opmerkingen
Vliegvlug 16 á 24 dagen
Sprinkhaanzanger
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
begin mei - juli
Aantal legsels per jaar
1 - 2
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(3-4) 5-6 (7)
Broedduur
12 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
Vliegvlug 10 á 15/21 dagen
Staartmees
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
8 - 12
Broedduur
12 á 18 dagen
Jongen uitgekomen
eind april
Opmerkingen
Vliegvlug 14 á 18 dagen
Steenuil
Aankomst in territorium
februari - maart. gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin april - juni
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
half april - half mei
Aantal eieren
(1) 2-5 (6-7)
Broedduur
27 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
eind april
Opmerkingen
Vliegvlug 30 á 35 dagen
Steltkluut
Aankomst in territorium
?
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(6 7) 8-12 (13-15)
Broedduur
24 á 26 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 45 á 50 dagen
Stormmeeuw
Aankomst in territorium
midden maart
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(2) 3 (4-5)
Broedduur
22 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
Vliegvlug na ongeveer 35 dagen. komen vaak niet gelijktijdig uit. verlaten het nest na 3-5 dagen
Strandplevier
Aankomst in territorium
vanaf eind maart
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(2) 3 (4)
Broedduur
23 á 29 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
nestvlieder. Vliegvlug 30 á 40 dagen
Tafeleend
Aankomst in territorium
vanaf begin maart
Broedperiode
eind april - 1e helft juni
Aantal legsels per jaar
1 (45% verliest het 1e legsel)
Legdatum eerste ei
2e helft april
Aantal eieren
(4-7) 8-10 (11-15)
Broedduur
24 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 50 á 55 dagen. Het nest bevind zich minder dan 10m van open water
Tapuit
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
midden april - eind juli
Aantal legsels per jaar
1-2
Legdatum eerste ei
midden april
Aantal eieren
(2-3) 4-7 (8-9)
Broedduur
10 á 16 dagen. eieren komen soms niet gelijktijdig uit
Jongen uitgekomen
begin mei
Opmerkingen
Vliegvlug 10 á 21 dagen
Tjiftjaf
Aankomst in territorium
vanaf midden maart. enkele overwinteren
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(3) 4-7 (8-9)
Broedduur
13 á 15 dagen
Jongen uitgekomen
1e helft mei
Opmerkingen
Vliegvlug 14 á 16 dagen
Torenvalk
Aankomst in territorium
deels het gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin april - eind juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
25 maart - 25 mei
Aantal eieren
(1-2) 3-6 (7-9)
Broedduur
27 á 29 dagen. plus 3-5 dagen, omdat de eieren niet gelijktijdig uitkomen
Jongen uitgekomen
vanaf eind april
Opmerkingen
Vliegvlug 27 á 32 dagen
Tortelduif
Aankomst in territorium
vanaf mei
Broedperiode
mei - juli
Aantal legsels per jaar
2 - 3
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
1-2 (3)
Broedduur
13 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin juni
Opmerkingen
Vliegvlug 18 á 23 dagen
Tuinfluiter
Aankomst in territorium
april - mei
Broedperiode
begin mei - begin augustus
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(2-3) 4-5 (6)
Broedduur
11 á 12 dagen
Jongen uitgekomen
eind mei
Opmerkingen
Vliegvlug na 10 dagen
Tureluur
Aankomst in territorium
eind maart - begin april
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(3) 4 (5)
Broedduur
22 á 29 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf half mei
Opmerkingen
?
Turkse Tortel
Aankomst in territorium
februari - maart. gehele jaar aanwezig
Broedperiode
maart - oktober. maar ook november - februari
Aantal legsels per jaar
2 - 4 (5 - 7)
Legdatum eerste ei
hoofdperiode april - september. gehele jaar zijn er eieren en jongen te vinden
Aantal eieren
(1) 2
Broedduur
14 á 18 dagen
Jongen uitgekomen
gehele jaar
Opmerkingen
Vliegvlug 15 á 19 dagen
Veldleeuwerik
Aankomst in territorium
februari - maart
Broedperiode
eind maart - juli
Aantal legsels per jaar
1 - 4
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
3-5 (6-7)
Broedduur
11 dagen
Jongen uitgekomen
eind maart - augustus
Opmerkingen
Vliegvlug 18 á 20 dagen
Velduil
Aankomst in territorium
februari - maart
Broedperiode
maart - juli
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin maart
Aantal eieren
4-8 (-16)
Broedduur
24 á 29 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden april
Opmerkingen
Vliegvlug 25 á 35 dagen. Omdat de eieren niet gelijktijdig uitkomen is er een groot verschil in de grootte van de jongen.
Vink
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
eind april - juni
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(3) 4-5 (6)
Broedduur
10 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft mei
Opmerkingen
Vliegvlug 11 á 18 dagen
Visdief
Aankomst in territorium
vanaf eind april
Broedperiode
mei - juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(1) 2-3
Broedduur
20 á 26 dagen
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
deels nestvlieders. Vliegvlug 22 á 28 dagen
Vlaamse Gaai
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
april - juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(3-4) 5-7 (8-10)
Broedduur
16 á 17/19 dagen
Jongen uitgekomen
eind april - begin mei
Opmerkingen
Vliegvlug 19/21 - 22/23 dagen
Vuurgoudhaantje
Aankomst in territorium
april
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
7 - 12. eieren komen niet gelijktijdig uit
Broedduur
14 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
1e helft mei
Opmerkingen
Vliegvlug 22 á 24 dagen
Waterhoen
Aankomst in territorium
meestal gehele jaar aanwezig
Broedperiode
eind maart - augustus
Aantal legsels per jaar
2 (3). max. 4 vervolglegsels
Legdatum eerste ei
april
Aantal eieren
(2-4) 5-9 (10-13)
Broedduur
21 á 22 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 35 á 50 dagen
Waterral
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
in zachte winters vanaf eind februari (mei) - augustus
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(5) 6-11 (12-16)
Broedduur
19 á 22 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 7 á 8 weken
Watersnip
Aankomst in territorium
februari - maart
Broedperiode
maart - half juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(2-3) 4 (5)
Broedduur
18 á 20 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin april
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 19 á 20 dagen. na ca. 30 dagen volledig uitgegroeide slagpennen
Wespendief
Aankomst in territorium
vanaf half mei
Broedperiode
juni - begin september
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin juni
Aantal eieren
(1) 2 (3)
Broedduur
30 á 35 dagen
Jongen uitgekomen
juli
Opmerkingen
nestblijvers. Vliegvlug 40 á 44 dagen
Wielewaal
Aankomst in territorium
eind april - begin mei
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(2) 3-4 (5-6)
Broedduur
13 á 18 dagen
Jongen uitgekomen
juni
Opmerkingen
Vliegvlug 13 á 20 dagen
Wilde Eend
Aankomst in territorium
februari - september
Broedperiode
begin februari - september
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden februari
Aantal eieren
(4-8) 9-13 (14-18)
Broedduur
27 á 28 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf maart
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 50 á 60 dagen
Winterkoning
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
begin april - juli
Aantal legsels per jaar
2
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(3-4) 5-8 (9)
Broedduur
12 á 20 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft april
Opmerkingen
Vliegvlug 14 á 19 dagen
Wintertaling
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
april - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
7 - 15
Broedduur
21 á 23 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind april
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 25 á 44 dagen
Witte Kwikstaart
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
april - augustus
Aantal legsels per jaar
2 (3)
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(3-4) 5-6 (7-8)
Broedduur
11 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
2e helft april
Opmerkingen
Vliegvlug 11 á 16 dagen
Woudaapje
Aankomst in territorium
april - 1e week mei
Broedperiode
mei - begin juni
Aantal legsels per jaar
1 (2)
Legdatum eerste ei
begin mei
Aantal eieren
(4) 5 6 (7-9)
Broedduur
16 á 21 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei. verlaten het ne4st na 17-18 dagen
Opmerkingen
Vliegvlug 25 á 30 dagen
Wulp
Aankomst in territorium
vanaf half maart
Broedperiode
begin april - begin juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(2-3) 4 (5)
Broedduur
27 á 29 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 32 á 38 dagen
Zanglijster
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
maart - augustus
Aantal legsels per jaar
2-3 (4)
Legdatum eerste ei
begin maart
Aantal eieren
(2) 3-5 (6)
Broedduur
10 á 17 dagen
Jongen uitgekomen
eind maart
Opmerkingen
Vliegvlug 11 á 17 dagen
Zilvermeeuw
Aankomst in territorium
februari - april. soms gehele jaar aanwezig
Broedperiode
midden april - begin juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
(2) 3 (4)
Broedduur
28 á 30 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf midden mei
Opmerkingen
deels nestvlieders. Vliegvlug 35 á 40 dagen
Zomertaling
Aankomst in territorium
vanaf eind februari
Broedperiode
begin april - 1e helft juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
begin april
Aantal eieren
(6-7) 8 9 (10-14)
Broedduur
21 á 23 dagen
Jongen uitgekomen
1e helft mei
Opmerkingen
nestvlieders. Vliegvlug 35 á 40 dagen
Zwarte Kraai
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
maart - mei
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
midden maart
Aantal eieren
(2) 3-6 (7)
Broedduur
17/18-19/20 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf 1 mei
Opmerkingen
Vliegvlug 30 á 36 dagen
Zwarte Mees
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
midden april - juli
Aantal legsels per jaar
1-2 (3)
Legdatum eerste ei
vanaf ca. 10 april
Aantal eieren
5 - 13
Broedduur
14 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
95% tussen 1 en 31 mei
Opmerkingen
Vliegvlug 18 á 21 dagen. het vrouwtje legt elke dag 1 ei (soms een legpauze) en begint te broeden als het laatste ei gelegd is. veel 2e legsels !
Zwarte Roodstaart
Aankomst in territorium
begin april. deels trekvogel
Broedperiode
eind april - juli
Aantal legsels per jaar
2 (3)
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(2-3) 4-6 (7-8)
Broedduur
13 á 17 dagen
Jongen uitgekomen
1e helft mei - begin juni
Opmerkingen
Vliegvlug 12 á 19 dagen
Zwarte Specht
Aankomst in territorium
gehele jaar aanwezig
Broedperiode
maart - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind maart
Aantal eieren
(1-3) 4-6 (7-9)
Broedduur
12 á 14 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf begin april
Opmerkingen
Vliegvlug 24 á 28 dagen
Zwarte Stern
Aankomst in territorium
mei
Broedperiode
eind mei - begin juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
2e helft mei
Aantal eieren
(2) 3 (4)
Broedduur
21 á 22 dagen
Jongen uitgekomen
vanaf eind mei (begin juni)
Opmerkingen
deels nestvlieders. Vliegvlug 19 á 25 dagen
Zwartkop
Aankomst in territorium
maart - mei
Broedperiode
eind april - begin juli
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eind april
Aantal eieren
(2-3) 4-6 (7)
Broedduur
10 á 16 dagen
Jongen uitgekomen
midden mei
Opmerkingen
Vliegvlug 8 á 14 dagen
Zwartkopmeeuw
Aankomst in territorium
maart - april
Broedperiode
mei - juni
Aantal legsels per jaar
1
Legdatum eerste ei
eerste helft mei
Aantal eieren
(2) 3
Broedduur
23 á 25 dagen
Jongen uitgekomen
begin juni
Opmerkingen
deels nestvlieders. Vliegvlug 35 á 40 dagen
Alarmerende kievit
Gezicht op Aldeboarn
0
3
7
2
5
2
6

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :