Gruttonest 2 eieren

In de tabel op deze pagina zijn de resultaten van de laatste jaren weergegeven.
Dit zijn de resultaten van de gebieden waar wij aan nestbescherming doen.
Er zijn van bepaalde soorten natuurlijk veel meer broedparen in de omgeving van aldeboarn.
Bijvoorbeeld de wilde eend hiervan broeden er ook heel veel langs wegen en in de Deelen.

kievit
grutto
scholekster
tureluur
wulp
waterhoen
wilde eend
slobeend
veldleeuwerik
Jaar.
Hectares.
Kievit.
Grutto.
Scholekster.
Tureluur.
Wulp.
Waterhoen.
Wilde eend.
Slobeend.
Veldleeuwerik.
2006
2064
552
246
164
99
7
4
42
7
58
2007
2135
695
222
138
119
4
7
54
12
96
2008
2229
628
231
115
93
5
9
181
13
95
2009
2266
571
256
125
78
7
6
157
23
84
2010
2160
594
266
167
135
8
1
210
26
80
2011
2527
565
220
122
101
5
19
38
13
43
2012
2392
531
279
138
122
3
--
85
17
64
2013
2392
532
221
153
107
6
3
75
17
70
2014
2392
516
297
136
134
11
1
128
20
101
2015
2392
556
270
142
154
8
4
91
16
93
Vogelwacht Oldeboorn
Alarmerende kievit
Hazen in het voorjaar
0
3
6
9
0
3
2

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :