Contactgegevens Fûgelwacht Aldeboarn

Fûgelwacht Aldeboarn Contactgegevens.

Bestuur fûgelwacht Aldeboarn e.o. (vogelwacht Oldeboorn e.o.)
 
Bestuur Fûgelwacht Aldeboarn

Voorzitter:

Gerrit van Norel.

Secretaris:

Andries Wiersma.

Penningmeester:

Grietsje Knobbe.

Nazorgcoordinator:

Meint Hofstra.

Bestuurslid:

Folkert Hobma.

Email secretaris:

Contactgegevens Fûgelwacht Aldeboarn

Email webbeheer:

Contactgegevens Vogelwacht Oldeboorn
Contact
Contact
Contact
Grutto
Vogels in de avondlucht
0
3
6
6
5
3
1

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :