BFVW

Fûgelwacht Aldeboarn valt onder de BFVW
De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten is opgericht in 1947.
Er waren mensen die zich grote zorgen maakten over de bedreigingen van de vrije natuur en de daarin levende weidevogels in het bijzonder. Gedurende de laatste wereldoorlog was namelijk door het ontbreken van controle in het veld een situatie ontstaan waar

velen voor zich zelf uitmaakten wat wel en niet toelaatbaar was. Er werden veel eieren geraapt, en men trok zich niks aan van een wettelijke sluitingsdatum. Er was een zeer dichte populatie van weidevogels, toch zou voortzetting van dit gedrag in het vrije veld onherroepelijk leiden tot teloorgang ervan. Het was duidelijk dat er strikte regels met betrekking tot het ‘aaisykjen’ moesten komen. Deze regels moesten niet leiden tot het in de ban doen van de traditie van het ‘aaisykjen’. Door die traditie kwamen velen van jongs af aan intensief in contact met de vogelwereld in het veld. Hierdoor onstaat er een grote liefde, zorgzaamheid en verwondering voor de natuur. De veldkennis die hierdoor onstaat is onontbeerlijk voor de bescherming van weidevogels.
Van het begin af nam het aantal plaatselijke vogelwachten hand over hand toe.
Fûgelwachten werden een begrip in Fryslân, met het besef dat het rapen van eieren in de ‘ferbeane tiid’ bepaald niet bevorderlijk was voor je aanzien in het dorp. Er is een grote verknochtheid aan het boerenland met de daarop levende vogels en hun geluiden. Na sluiting van de ‘aaisykerstiid’, waarin nu een gelimiteerd aantal kievitseieren geraapt mag worden, worden de eierzoekers gemotiveerde weidevogelbeschermers met veel kennis. De BFVW isuitgegroeid tot een organisatie met 117 aangesloten vogelwachten.
Dit is een beknopte samenvatting van een artikel op de BFVW site.

Wil je het gehele artikel lezen.       Lees meer.  Lees meer op de BFVW site.


Geintereseerd in interessante ingezonden artikelen  Lees meer.  Lees meer.

Jonge kievit op maisveld.
Jonge grutto's in het nest
Jonge grutto's in het nest.
kievit in baltsvlucht
Gezicht op Aldeboarn
0
3
6
9
0
2
9

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :