Nestbescherming

Fûgelwacht Aldeboarn In het voorjaar vinden er diverse werkzaamheden plaats op de landerijen. Denk hierbij aan weideslepen, gieren, rollen, ploegen enz.
Het is belangrijk dat de boeren weten waar de nesten van weidevogels zich bevinden.
Overleg met de boer en het bijhouden van een stippenkaart is van groot belang.
Op percelen waar werkzaamheden plaatsvinden moeten de nesten worden verklikt, zodat de boer ze tijdig waar kan nemen.

Op percelen waar geen werkzaamheden plaats vinden hoeven de nesten in principe niet verklikt te worden.
Daar waar vee in de weilanden loopt kunnen in overleg met de boer nestbeschermers geplaatst worden .
Vogels waarvan de nesten moeilijk te vinden zijn, zoals de veldleeuwerik, noteren we als broedpaar op de stippenkaart.
In verband met predatie is het niet verstandig om nesten vaak te bezoeken.
Noteer de vinddatum, doe eventueel nog 1 tussentijdse controle, en ga dan pas weer kijken als de eieren uitgekomen kunnen zijn.
Je herkent dit door de aanwezigheid van kleine eierschaaldeeltjes in het nest. Bij de uitgekomen nesten verwijder je eventuele verklikkers en nestbeschermers. Het is belangrijk om het aantal broedparen goed bij te houden, dit kun je niet doen a.d.h. van het aantal nesten. De weidevogels kunnen meerdere legsels per seizoen hebben. Het aantal broedparen werd eerder altijd door de coordinator verwerkt in lijsten. Deze gegevens werden dan doorgestuurd naar de BFVW. Tegenwoordig worden de gegevens door de vogelwachters zelf digitaal ingevoerd.

Digitale invoer van de gegevens.

Tegenwoordig worden de gegevens van nesten en broedparen door de vogelwachters digitaal ingevoerd.
Via een gebruikersnaam en inlogcode kun je inloggen op het digitale invoersysteem.
Je krijgt dan de kaart te zien van jouw eigen gebied waarop je stippen in kunt voeren van broedparen en nesten.
Aan de stippen worden administratiefe gegevens gekoppeld, zoals de vogelsoort, perceelsgegevens, uitkomstgegevens, predatiegegevens enz.
Op deze manier worden de gegevens van alle bij de BFVW aangesloten vogelwachten in een database opgeslagen.
Deze gegevens kunnen prima met een GIS systeem ontsloten worden.
GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem, voorbeelden hiervan zijn ArcGis, AutocadMAP, Microstation en Geomedia.
Met deze systemen kun je analyses maken, die je in themakaarten kunt presenteren.

Uitsnede van een GIS themakaart

Hiernaast een uitsnede uit een themakaart.
In dit geval een thema van broedparen van de Grutto en de Kievit.

Kievit op het nest
Tapuit
Tureluur
Wulp
Graspieper
Kievitsnest

Kievitsnest.

Nestbeschermer t.b.v. vee

Nestbeschermer.

Scholekster- en kievitseieren

1 nest 2 gebruikers.

Kievit op het nest

Kievit op het nest.

Nestbeschermeng t.b.v. vee

Nestbeschermer.

Nest van veldleeuwerik

Nest van Veldleeuwerik.

kievit
Gezicht op Aldeboarn
0
3
6
9
0
2
3

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :