Broedvogel Monitoring Project

Fûgelwacht Aldeboarn en het BMP tellen.
De laatste jaren hebben behoorlijk wat leden van onze wacht deelgenomen aan
Broedvogel Monitoring Projecten.
De meesten zijn begonnen met tellen voor het Weidevogelmeetnet Friesland.
Tegenwoordig worden deze gebieden waargenomen door SOVON.

Gegevens inwinnen
Alarmerende grutto
vos
Jonge kievit
Tureluur
Meerkoet met nest in de boksloot
0
3
6
3
0
8
2

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :