Kaarten t.b.v. Alarmtellingen bij Agrarische Natuurverenigingen de Fjûrlannen
                                                                                                en Tusken Boarn en Swette

Fûgelwacht Aldeboarn
Alarmtellingen bij agrarische natuurvereniging de Fjûrlannen en Tusken Boarn en Swette.
Naast de nestbescherming moeten er in de maand mei nog een drietal alarmtellingen plaatsvinden.
Op deze pagina zijn de telgebieden weergegeven en de tellers die daar bij horen.
De tellers kunnen hier hun kaarten downloaden in de formaten A4 en A3.

Jonge Grutto of Skries net uit het ei.

Gebied.

Tellers.

Download kaart.


0621_16a_Veninga


Grietsje Knobbe


0621_16b_Huitema


Grietsje Knobbe


0624a_Deelen West


Pieter de Leeuw


0621_12_Brak


Meint Hofstra, Dennis Ploeg, en Andries Wiersma


0621_17 Haagsma


Meint Hofstra


0621_14 Bouke Dijkstra


Andries Wiersma, Meint Hofstra


0621_15 Oosterhof


Jorn Akkerman


0621_11 Voormalig Altenburg


Andries Wiersma


0621_12a Brak


Andries Wiersma


0621_10 de Kam


Dennis Ploeg


0621_13 Volberda


Meint Hofstra


0621_12b Brak


Hendrik Waringa


0621_9 Sonneveld


Hendrik Waringa


0624b Deelen Noord


Hendrik Waringa


0621_8a P / S deJong


Piet de Jong


0621_8b Sipke de Jong


Piet de Jong


0672_1 De Deelen


Meint Hofstra


0621_1 de Jonge


Meint Hofstra


0621_2 van Norel


Meint Hofstra


0621_5 Hofstra


Eadze Hofman


0621_7_ vd Krieke


Auke de Vries / Pieter de Leeuw


0621_3_Pijlman


S. Leistra


0621_4 KaasBoerderij de Deelen


Gerrit van Norel


0621_6 W de Jong (camping)


Auke de Vries / Pieter de Leeuw


t'Sluske


Auke de Vries


0625_2 Hielkema


Auke de Vries


0625_1 Sj Miedema.


Folkert Hobma


0621_8b S de Jong


Piet de Jong


0622-4 M. Dijkstra


Dennis Ploeg


0622-5 W. Huisman


Dennis Ploeg


0622-10 Stoker


Meint Hofstra


0622-12 Lanphen


Jelle Sijmen de Vries


0622-3 Warmerdam


Dennis Ploeg


0622-1 H v.d. Bij


Meint Hofstra


0622-2 H. Bouma


Meint Hofstra


0622-7 S de Roos


Doede langeraap


0623_6 Schukken + Bouma


Andries Wiersma


0623-8 Gosliga + Greidanus


Haaije van der Heide


0623-1 G. Bouma


Hans Jeeninga


0622-15 Bouma + Miedema


?????


0622-14 Berenpas


Meint Hofstra


0622-11 Altena


Fûgelwacht Grou


0622-6 L. Hoekstra


Doede Langeraap


0622-16 Miedema


?????


0622-8 H. Romkema


Meint Hofstra


0623-3 J de Boer + A. Bouma


Meint Hofstra


0623-5 Miedema + Jelsma + Heerema


Willy van den Brink


0621-18 Veltman


Henk van Slageren


0621-19 Dijkstra


Henk van Slageren

Alarmerende Grutto.

Grutto of Skries.

Kievit in vlucht.

Kievit of Ljip.

Tureluur

Tureluur of Tjirk.

Jonge Grutto in gemaaid gras

Jonge Grutto.

Jonge Kievit

Jong Ljipke.

Grutto

Grutto.

Scholekster in het gras

Scholekster.

Jonge Knobbelzwanen

Jonge Knobbelzwanen.

De Deelen bij Aldeboarn.

De Deelen.

Spreeuw op weiland bij de Fjûrlannen

Spreeuw.

Eendennest

Eendennest.

Nijlgans

Nijlgans.

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik.

Gierzwaluwen

Gierzwaluwen.

Fuut met baars

Fuut met baars.

Fuut met baars

Eendekorven.

Fuut met baars

Gruttonest.

Fuut met baars

Tureluur of Tjirk.

Nest met eieren van de veldleeuwerik

Aldeboarn ganzen.

Nest met eieren van de veldleeuwerik

Nest van veldleeuwerik.

Broedende kievit op maisveld
Scholekster
Grutto
Jonge Grutto nog in het nest
De kerktoren van Aldeboarn

Vogelwacht Oldeboorn

kievit in baltsvlucht
Gezicht op Aldeboarn
0
3
6
9
0
3
5

Fûgelwacht Aldeboarn

U ben bezoeker :